VERTOUWENSPERSOON, GEDRAGSCODES en AED

Samenzijn in een sfeer van veiligheid, integriteit en vertrouwen

RESPECT INTEGER VEILIG VERBONDEN

Deze vier kernwoorden zijn van essentieel belang voor AW. Het betekent dat ieder AW-lid recht heeft op een veilige omgeving waarin mensen respectvol en integer met elkaar omgaan. En waar men elkaar aanspreekt op ongewenst gedrag. AW is er voor mensen van alle leeftijden, gelijk welk inkomen, de LHBTI+ community, verschillende culturele achtergronden, … Samen en in verbondenheid vormen wij AW. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn, erbij hoort en zich thuis voelt.

Je kan altijd terecht bij onze vertrouwenspersoon

Wil je graag even praten? Heb je het moeilijk en wil je bij iemand terecht? Je kan altijd aankloppen bij de vertrouwenspersoon van AW. Ervaar je ongewenst gedrag op onze club? Ook hiermee kan je terecht bij de vertrouwenspersoon. (Seksuele) intimidatie, agressie, stalking, discriminatie, pesten, treiteren en kwaadspreken zijn vormen van ongewenst gedrag. Wanneer jij een beroep doet op de vertrouwenspersoon bespreekt deze samen met jou wat de best mogelijke manier is om een einde te maken aan de ongewenste situatie.

Weet dat jij altijd de regie in handen hebt. Samen zoeken we de beste weg.

Wil je meer weten over de rol en taken van een vertrouwenspersoon? Je vindt meer info bij het Centrum Veilige Sport Nederland.

Wij stellen ons graag aan je voor en, weet dat de deur altijd open staat: vertrouwenspersoon@amsterdamwindsurfing.nl

Paulo Ferreira Gama

Saskia Bruschke

Onze gedragscodes

Samen maken we AW een respectvolle, integere en veilige club. Omdat te verzekeren hanteren we gedragscodes. We volgen hierbij de codes van het Centrum Veilige Sport Nederland

Een AW’er:

 • Is open. Als je wordt gevraagd om iets te doen dat tegen je eigen gevoel, normen en waarden ingaat: meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur (bestuur@amsterdamwindsurfing.nl) of de vertrouwenspersoon van AW (vertrouwenspersoon@amsterdamwindsurfing.nl)
 • Respecteert anderen
 • Respecteert afspraken
 • Gaat netjes om met de omgeving
 • Blijf van anderen af
 • Houdt zich aan de regels
 • Tast niemand aan in zijn of haar waarde
 • Discrimineert niet
 • Is eerlijk en sportief
 • Meldt overtredingen van deze gedragscode
 • Drinkt na het sporten met mate alcohol en drinkt niet als hij of zij nog moet deelnemen aan het verkeer

Gedragscode voor trainers

We zorgen ervoor dat onze trainers de ‘Gedragscode voor Trainers en Begeleiders’ van het Centrum Veilige Sport Nederland kennen, ondertekenen en hiernaar handelen.

AED

Een hartstilstand kan overal plaatsvinden, ook op AW. Het is dan ook van groot belang dat wij als vereniging een AED (automatische externe defibrillator) in bezit hebben mocht het nodig zijn. Elke minuut telt en er is verder geen AED in de buurt.

Het is belangrijk om je te realiseren dat er geen cursus nodig is voor het gebruik van een AED. Dankzij slimme software en een begeleidende stem wordt de veiligheid van slachtoffer en hulpverlener gewaarborgd. De AED hangt in een groene wandkast in de hal van het clubgebouw. De Philips Heart Start HS1 AED zelf zit in een rode tas en kan zonder sleutel/code worden gepakt. In het geval dat iemand plotseling bewusteloos raakt of wordt aangetroffen kan dit met de hartfunctie te maken hebben. Natuurlijk is dit niet zomaar vast te stellen. Bij het niet reageren doe je er altijd goed aan om een AED erbij te pakken.

Hieronder links naar twee Youtube filmpjes met meer informatie. Het filmpje van het Rode Kruis toont een ander model AED, daarom ook een filmpje specifiek voor het model AED dat op AW aanwezig is.
EHBO met AED Rode Kruis: https://www.youtube.com/watch?v=Qj2TjF0yZIs
Philips HS1 AED: https://www.youtube.com/watch?v=C8_C9vAyTHU


Samen maken we van AW een fijne club waar iedereen zich goed voelt!