AW vertrouwenspersoon & GEDRAGSCODES

Samenzijn in een sfeer van veiligheid, integriteit en vertrouwen

RESPECT  INTEGER  VEILIG VERBONDEN

Deze vier kernwoorden zijn van essentieel belang voor AW. Het betekent dat ieder AW-lid recht heeft op een veilige omgeving waarin mensen respectvol en integer met elkaar omgaan. En waar men elkaar aanspreekt op ongewenst gedrag. AW is er voor mensen van alle leeftijden, gelijk welk inkomen, de LHBTI+ community, verschillende culturele achtergronden, … Samen en in verbondenheid vormen wij AW. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn, erbij hoort en zich thuis voelt.

Je kan altijd terecht bij onze vertrouwenspersoon

Wil je graag even praten? Heb je het moeilijk en wil je bij iemand terecht? Je kan altijd aankloppen bij de vertrouwenspersoon van AW.

Ervaar je ongewenst gedrag op onze club? Ook hiermee kan je terecht bij de vertrouwenspersoon. (Seksuele) intimidatie, agressie, stalking, discriminatie, pesten, treiteren en kwaadspreken zijn vormen van ongewenst gedrag. Wanneer jij een beroep doet op de vertrouwenspersoon bespreekt deze samen met jou wat de best mogelijke manier is om een einde te maken aan de ongewenste situatie.

Weet dat jij altijd de regie in handen hebt. Samen zoeken we de beste weg.

Wil je meer weten over de rol en taken van een vertrouwenspersoon? Je vindt meer info bij het Centrum Veilige Sport Nederland.

Wij stellen ons graag aan je voor en weet dat de deur altijd open staat: vertrouwenspersoon@amsterdamwindsurfing.nl

Paulo Ferreira Gama, vertrouwenspersoon op AW

Onze gedragscodes

Samen maken we AW een respectvolle, integere en veilige club. Omdat te verzekeren hanteren we gedragscodes. We volgen hierbij de codes van het Centrum Veilige Sport Nederland

Een AW’er:

 • Is open. Als je wordt gevraagd om iets te doen dat tegen je eigen gevoel, normen en waarden ingaat: meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur (bestuur@amsterdamwindsurfing.nl) of de vertrouwenspersoon van AW (vertrouwenspersoon@amsterdamwindsurfing.nl)
 • Respecteert anderen
 • Respecteert afspraken
 • Gaat netjes om met de omgeving
 • Blijf van anderen af
 • Houdt zich aan de regels
 • Tast niemand aan in zijn of haar waarde
 • Discrimineert niet
 • Is eerlijk en sportief
 • Meldt overtredingen van deze gedragscode
 • Drinkt na het sporten met mate alcohol en drinkt niet als hij of zij nog moet deelnemen aan het verkeer

Gedragscode voor trainers

We zorgen ervoor dat onze trainers de ‘Gedragscode voor Trainers en Begeleiders’ van het Centrum Veilige Sport Nederland kennen, ondertekenen en hiernaar handelen.

 1. Ik zorg voor een veilige omgeving.
 2. Ik ken en handel naar de regels en richtlijnen.
 3. Ik ben zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies.
 4. Ik ben bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruik mijn positie niet.
 5. Ik respecteer het privéleven van de sporter.
 6. Ik tast niemand in zijn waarde aan.
 7. Ik ben een voorbeeld voor anderen en onthoud mij van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht.
 8. Ik neem geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.
 9. Ik bied geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.
 10. Ik zie toe op naleving van regels en normen.
 11. Ik ben open en alert op waarschuwingssignalen.
 12. Ik ben voorzichtig
 13. Ik maak afspraken met jeugd dat er geen alcohol of drugs wordt gebruikt.


Samen maken we van AW een fijne club waar iedereen zich goed voelt!

Surfen op het Nieuwe Meer