Commissies

Amsterdam windsurfing is een vereniging die volledig draait op de inzet van vrijwilligers, daarom draagt ieder lid zijn eigen steentje bij en dat kan op veel manieren! Hieronder vindt je een paar van de belangrijkste.

Bestuur

AW heeft een bestuur van vrijwilligers die lid zijn van de club.
Het bestuur bestaat in ieder geval uit: de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Zij vormen het dagelijks bestuur. Hiernaast zijn er nog de algemene bestuursleden. Het bestuur komt iedere maand bijeen om te vergaderen.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter : Vacant
Penningmeester: Marcel Matheis
Secretaris: Luke van der Gragt

Algemeen bestuursleden: Dorien Adamse & Denice Groen

Klik hier voor contactgegevens.

Commissies

Naast het bestuur is er een aantal commissies die dingen regelen of organiseren voor de club en zijn leden. De volgende commissieleden zetten zich met trots elk jaar weer in voor hun commissie:

Trainingscommissie

verzorgt…

  • CWO-I cursussen voor alle leeftijden. (Commissie Watersport Opleidingen)
  • Trainingen voor beginnende en gevorderde surfers met de mogelijkheid tot vervolg-CWO-diploma’s
  • Interne competitie
  • Windsurf-uitstapjes naar andere lokaties
  • Verhuur windsurfuitrustingen
  • Open dagen met proeflessen
  • “Dagje surfen” voor scholen, bedrijven enz.
  • Conditietrainingen buiten het windsurfseizoen

Leden van de TC zijn: Tom, Martijn, Rianne, Milo, Susi, Sander, Michel, Lucien en Ime.

Kantinecommissie

… streeft ernaar om gedurende het windsurfseizoen de keuken elke woensdagavond en zaterdag open te hebben voor de verkoop van allerlei versnaperingen. Leader of the pack is Dorien Adamse. 

Communicatiecommissie

… beheert deze website van AW, verzorgt de nieuwsbrief voor de leden en modereert de besloten facebookpagina. Ook beantwoordt Rianne alle vragen die via e-mail binnenkomen van niet-leden over de cursussen. Voor de nieuwsbrief kun je je trouwens heel makkelijk inschrijven via deze link om goed op de hoogte te blijven van wat er op AW gaande is!

Ieder jaar weken we ons infoboekje bij. Vooral bedoeld voor nieuwe leden om er een beetje in te komen. Je leest er wat we zoal doen, wat de mogelijkheden zijn bij AW en waaraan je je steentje bij kan dragen

Mastvoetcommissie

.. zorgt ervoor dat ons clubblad De Mastvoet twee keer per jaar uitkomt en bij alle leden op de mat ploft. De commissie bestaat uit Alysha Distelbrink en Erik Noordhuis.

Evenementencommissie

… organiseert jaarlijks evenementen, feesten en BBQ’s.  Deze commissie is verantwoordelijke voor de feesten. Deze commissie bestaat uit Denice, Rianne en Joost

AWeekendcommissie

…. Jaarlijks trekken we met de surfclub naar een top (surf) locatie in Nederland. De afgelopen jaren was dat Heeg. Deze commissie bestaat uit Robin, Denice en Rianne. Wie helpen volgend jaar mee?

Financiële commissie

… wordt gevormd door de ledenadministratie en plankstallingen. Zij buigen zich over aan- en afmeldingen van leden en aanvragen en opzeggingen van plankstallingen en de hok- en heksleutels.
Peter Veldman gaat over de plankstallingen en Elizabeth Melchior over de ledenadministratie

Kascommissie

De kascommissie is de enige commissie binnen een vereniging die wettelijk verplicht is. In de wet staat in artikel 2:48 van het Burgerlijk Wetboek dat een dergelijke commissie verplicht is. Dat is het geval als de boeken van de vereniging niet door een externe accountant worden gecontroleerd. De algemene vergadering benoemt minimaal twee personen die de cijfers controleren – voor het verenigingsjaar 2024 zijn dit Fred Hastman en Paulo Ferreira Gama.

DERM

… is geen commissie van AW, maar een studentenvereniging die collectief lid is en op AW surft.